Αποσπάσματα από την Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της εικόνας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων

Η συνολική εικόνα της κατάστασης και λειτουργίας του σχολείου μας κρίνεται καλή με τα θετικά στοιχεία να είναι περισσότερα από τα αρνητικά.
Η διεύθυνση του σχολείου υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται μεταξύ τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα καινοτόμων δράσεων π.χ. Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικά προγράμματα, εκπαιδευτικές επισκέψεις κλπ αλλά και άτυπα σε καθημερινή βάση για διάφορα παιδαγωγικά ή διδακτικά θέματα.
Χρησιμοποιούν ποικιλία διδακτικών μεθόδων ανάλογα με το μαθητικό δυναμικό και τις ανάγκες του σε συνδυασμό με τους στόχους του μαθήματος.
Χρησιμοποιούν ποικιλία τεχνικών αξιολόγησης (καθημερινή ενεργό συμμετοχή του μαθητή, αξιολόγηση εργασιών που δίνονται στο σπίτι, ομαδικές εργασίες, τεστ κ.ά.). Η πλειοψηφία χρησιμοποιεί πρόσθετο υλικό (άρθρα, CD ? ROM κλπ) το οποίο είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών.
Οι μαθητές νιώθουν άνετα στην τάξη, βρίσκουν ενδιαφέρον στο μάθημα και στον τρόπο διδασκαλίας που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός.
Οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών είναι πολύ καλές και διέπονται από αξιοκρατία, εμπιστοσύνη, δικαιοσύνη και αλληλοσεβασμό. Οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται όλους τους μαθητές της τάξης τους και προσπαθούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι μαθητές συμμετέχουν ικανοποιητικά στη διαμόρφωση των κανόνων λειτουργίας.
Οι μαθητές με την παρότρυνση των εκπαιδευτικών αποδέχονται σε μεγάλο βαθμό τους συμμαθητές τους ανεξάρτητα από την ιδιαιτερότητα που μπορούν να παρουσιάζουν με αποτέλεσμα να αισθάνονται ασφάλεια και αποδοχή και να μην αισθάνονται απειλή από τους συμμαθητές τους.
Γενικά οι σχέσεις εκπαιδευτικών- γονέων, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, κρίνονται περισσότερο από ικανοποιητικές καθώς υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία, σεβασμός και συνεργασία.
Στους γονείς παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με το σχολείο τόσο σε προγραμματισμένες συναντήσεις όσο και οποιαδήποτε άλλη στιγμή κριθεί απαραίτητο.
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς οι γονείς ενημερώνονται για τους βασικούς άξονες του Προγράμματος Σπουδών της τάξης τους και στο τέλος κάθε τριμήνου γίνονται παιδαγωγικές συναντήσεις και ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών.
Οι γονείς αισθάνονται άνετα και φιλικά και δε φαίνεται να διστάζουν να κουβεντιάσουν με το δάσκαλο των παιδιών τους είτε σε προσωπική επαφή είτε τηλεφωνικά.
Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014 υλοποιήθηκαν οκτώ (8) εκπαιδευτικά καινοτόμα προγράμματα. Στα προγράμματα αυτά συμμετείχε το σύνολο των εκπαιδευτικών και των μαθητών του σχολείου μας.
Επίσης με παρότρυνση και στήριξη των εκπαιδευτικών πολλοί μαθητές συμμετέχουν σε δράσεις κοινωνικού, πολιτιστικού και αθλητικού περιεχομένου π.χ. συμμετοχή στη λαμπαδηδοδρομία του οικείου Δήμου με την ευκαιρία του 9ου μαραθώνιου «Μέγας Αλέξανδρος», συμμετοχή στο τουρνουά ποδοσφαίρου που διοργάνωσε το «Χαμόγελο του παιδιού», συμμετοχή στους αγώνες ΑΘΛΟπαιδείας της οικείας Δ/νσης Π.Ε., συμμετοχή μαθητών στα τμήματα αθλητισμού και πολιτισμού του Δήμου κλπ.
Υλοποιήθηκαν ομιλίες με θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για τους μαθητές (Αγωγή Υγείας , κυκλοφοριακή αγωγή , ειδική αγωγή ) .
Σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε χώρους επιστημονικού , πολιτιστικού και αθλητικού ενδιαφέροντος (Μουσεία , αρχαιολογικούς χώρους , αθλητικές εγκαταστάσεις, βιβλιοθήκες).
Καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν, όπως κάθε χρόνο με τη λήξη του σχολικού έτους, με χαρακτήρα κοινωνικό και ψυχαγωγικό. Στις εκδηλώσεις αυτές συμμετείχαν όλοι οι μαθητές του σχολείου .
Με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών αρκετοί μαθητές έλαβαν μέρος σε διαγωνισμούς ζωγραφικής , αθλητισμού και γραπτού κειμένου, όπως για τα δικαιώματα του παιδιού, για την αφίσα του προγράμματος « +δημιουργώ», ζωγραφικής και γραπτού κειμένου για το πρόγραμμα ενίσχυσης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, συμμετοχή στο μαθηματικό διαγωνισμό «ο μικρός Ευκλείδης», δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης π.χ. συλλογή τροφίμων.
Σε περίπτωση απουσίας, προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ενημέρωση του σχολείου από τους γονείς του μαθητή.
Όσον αφορά την απουσία μαθητή για λόγους υγείας για μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει μέριμνα από τους εκπαιδευτικούς της τάξης υποστηρικτικής διδασκαλίας.
Παιδιά με μαθησιακά προβλήματα βοηθούνται από το Τ. Ένταξης. Ως αποτέλεσμα των προγραμμάτων του τμήματος παρατηρείται η μείωση των απουσιών των μαθητών αυτών και η δημιουργική συμμετοχή τους στις σχολικές δραστηριότητες.
Ο Μ.Ο. της βαθμολογίας των περισσοτέρων μαθητών ανά τρίμηνο αλλά και στην τελική βαθμολογία είναι άριστα και πολύ λιγότερων μαθητών πολύ καλά.
Τέλος, να επισημανθεί η προσπάθεια ενίσχυσης των ειδικών περιπτώσεων μαθητών που φοιτούν στο σχολείο, είτε με γνωμάτευση στο Τ. Ένταξης είτε σε κανονικές τάξεις, με διάφορες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και δράσεις.
Το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλία και ενημερώνει άμεσα τους ενδιαφερόμενους γονείς και τους φέρνει σε επικοινωνία μεταξύ τους όταν κρίνει απαραίτητο την ενεργό και διακριτή συμμετοχή τους στην ατομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη των παιδιών τους.
Δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών του σχολείου. Η διαφορετικότητα γίνεται αποδεκτή χάρη στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών και των γονέων.
Βασικός στόχος του σχολείου είναι να προάγει τις ίσες ευκαιρίες μάθησης και τις περισσότερες φορές είναι αποτελεσματικό σε αυτό τον τομέα. Τέλος, αναλαμβάνονται δράσεις με σκοπό την ενίσχυση αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας μαθητών και γονέων.
Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της σχολικής μονάδας είναι σταθερό για αρκετά χρόνια και αυτό έχει συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη συναδελφικών σχέσεων και αλληλεγγύης. Η μονάδα έχει μεγάλη εμπειρία από την ανάπτυξη προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων και διαθέτει από φέτος ενεργή ιστοσελίδα.
Παρατηρείται καλός συντονισμός των Προγραμμάτων Σπουδών και ανάπτυξη πολύ καλών σχέσεων μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Δεν υπάρχει μαθητική διαρροή.
Οι καθημερινές διδακτικές πρακτικές βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση, δοκιμάζονται νεωτερισμοί και αποτελεσματικές τις περισσότερες φορές παιδαγωγικές παρεμβάσεις.
Οι επιδόσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των μαθητών μας είναι πάρα πολύ καλές.
Τομείς του εκπαιδευτικού έργου που επιλέχθηκαν από τη σχολική μονάδα για συστηματικότερη διερεύνηση και μελέτη διότι θεωρούμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης είναι: ο Τομέας 2 , και συγκεκριμένα ο δείκτης 2.2 σε ό, τι αφορά την εξεύρεση πρόσθετων μέσων και πόρων για την οργάνωση και λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης, εργαστηρίου φυσικής ή μουσικής και επίσης σε ό, τι αφορά την πολιτική για την πλήρη ένταξη των ΤΠΕ στη λειτουργία του σχολείου με την αναβάθμιση του εργαστηρίου πληροφορικής και της ιστοσελίδας του σχολείου. Ένας δεύτερος τομέας που επιλέχθηκε είναι ο Τομέας 4, δείκτης 4.2 και συγκεκριμένα σε ό, τι αφορά τις σχέσεις γονέων ? σχολείου αφού όπως προκύπτει από σχετικά ερωτηματολόγια που απάντησαν γονείς υπάρχει ένα γενικευμένο αίτημα να οργανωθούν και να λειτουργήσουν εντός του σχολείου συμβουλευτικά σεμινάρια για τους ίδιους.

Καλό καλοκαίρι!!!

Ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του 4ου Δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων, εύχονται ολόψυχα στους μαθητές  και τις οικογένειές τους, ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!
Και για όσους ξεκουραστούν αρκετά και βαρεθούν τα παιχνίδια και τα μπάνια στη θάλασσα, αλλά και για όσους θέλουν μια καλή παρέα, ο Διευθυντής μας με πολλή αγάπη επέλεξε και σας προτείνει μια λίστα από πολύ αξιόλογα και ευχάριστα βιβλία για να επιλέξουν τα παιδιά να τα συντροφέψουν και να τα μεταφέρουν σε μαγικούς, ονειρεμένους κόσμους, όπως πρέπει να είναι ο κόσμος των παιδιών.

 

Καλό καλοκαίρι λοιπόν και καλά αναγνώσματα!!!!

Αθλητική ημέρα

«Τι να φάω που πεινάω;»

Διατροφή και πολιτισμός

Πρόγραμμα: «Υγεία, διατροφή και άσκηση»

Πολιτιστικό πρόγραμμα: «Η Θεσσαλονίκη των λαών»

«Σαν παλιό σινεμά», η αποφοίτηση της ΣΤ τάξης….

Η ΣΤ τάξη του 4ου Δημοτικού Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης παρουσίασε την Παρασκευή 6/6/2014 στις 10.00 στην αίθουσα τελετών του σχολείου τη γιορτή της αποφοίτησής της, με τίτλο:
«ΣΑΝ ΠΑΛΙΟ ΣΙΝΕΜΑ»
Οι μαθητές  μας ταξίδεψαν στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο παρουσιάζοντας δέκα αποσπάσματα από γνωστές ταινίες και ερμηνεύοντας ρόλους όπως του Φωτόπουλου και του Αυλωνίτη, του Σταυρίδη και του Γκιωνάκη, της Βουγιουκλάκη και του Παπαμιχαήλ και άλλους.

Η χορωδία τους τραγούδησε αποσπάσματα κομματιών  του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, αλλά και σύγχρονα τραγούδια των: Β. Παπακωνσταντίνου, Δ. Τσακνή, Πλιάτσιακα, Pink Floid κά.

Μας πρόσφεραν έτσι ένα φανταστικό θέαμα  με τις καλύτερες ατάκες, με χορό και τραγούδι.

Photo: Η ΣΤ τάξη του 4ου Δημοτικού Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στη γιορτή της αποφοίτησής της.<br /><br /><br /><br />
"ΣΑΝ ΠΑΛΙΟ ΣΙΝΕΜΑ"<br /><br /><br /><br />
Οι μαθητές θα μας ταξιδέψουν στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο παρουσιάζοντας δέκα αποσπάσματα από γνωστές ταινίες και ερμηνεύοντας ρόλους όπως του Φωτόπουλου και του Αυλωνίτη, του Σταυρίδη και του Γκιωνάκη, της Βουγιουκλάκη και του Παπαμιχαήλ και άλλους. Σας περιμένουμε σε ένα μαγικό ταξίδι με χορό και τραγούδι.<br /><br /><br /><br />
Παρασκευή 6/6/2014 στις 10.00 στην αίθουσα τελετών του σχολείου.

Συγχαρητήρια παιδιά!!!!

Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή πρόοδο.κολαζ στ

Συγχαρητήρια και στους δασκάλους που συντόνισαν με τόσο μεράκι αυτή την τελευταία, στο δημοτικό σχολείο, γιορτή των παιδιών

Δάσκαλος Στ1: Κεραμιδάς Νίκος

Δασκάλα Στ2: Γαβαλετάκη Στέλλα

Θεατρολόγος: Λήδα Αγοραστού

Μουσικός: Ειρήνη Καλαϊτσίδου

Δασκάλα Εικαστικών: Μαργαρίτα Πατσίκα

«Νους …. εν σώματι»

Οι μαθητές του Β2 παρουσίασαν, στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος  «Νους …. εν σώματι», τη θεατρική παράσταση:

«Η Ειρήνη του Αριστοφάνη».

Το έργο πλαισιώθηκε με τραγούδι από τη χορωδία της Γ τάξης του σχολείου μας.

Το συντονισμό και επιμέλεια του προγράμματος είχαν οι εκπαιδευτικοί:

Δασκάλα Β2: Γάτσου Χρυσούλα

Δασκάλα Φυσικής Αγωγής: Κυρούδη Πόπη

Δασκάλα Θεατρικής Αγωγής: Αγοραστού Λύδα

Δασκάλα Μουσικής: Καλαϊτσίδου Ειρήνη

Δασκάλα εικαστικών: Πατσίκα Μαργαρίτα

Δασκάλα Γ2: Γκάζη Γεωργία

Δάσκαλος Γ1: Σιδηρόπουλος Παναγιώτης

νους εν σώματι from 4dimampel

«Το πανηγύρι στο σχολείο μας»

Στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος «Για τα…. πανηγύρια», οι μαθητές των Ε1 και Ε2, παρουσίασαν τη Δευτέρα 2/06/2014 το θετρικό δρόμενο: » Το πανηγύρι στο σχολείο μας».

Έπαιξαν φλογέρα, τραγούδησαν, χόρεψαν, παρουσίασαν το πανηγύρι του χωριού καταγωγής τους και όπως σε κάθε πανηγύρι δεν έλλειψε  το φαγοπότι και το πολύ κέφι!!!

παηγυρια ιστοσελίδα from 4dimampel